Atlantis

Atlantis ging 26.000 jaar geleden ten onder. De inwoners van Atlantis waren hoogbegaafde, transparante wezens met weinig emotie. Zij konden in contact treden met andere kosmische dimensies en beschikten daardoor over een ongeloofelijke technische kennis. Zij konden reizen in fijnstoffelijke ruimteschepen. Ze konden de materie oplossen, gewichtloos maken en elders herplaatsen.

Het boek Atlantis gaat niet alleen over Atlantis, maar behandelt vele andere onderwerpen en bestaat uit 8 hoofdstukken, te weten:
- Aarde en omwenteling
- De mensheid
- Religies
- De Kring van Verbondenen
- Mens en dier
- Atlantis, beschaving en ondergang
- Magisch Egypte
- Ufo's en buitenaards leven
- Tot slot de bijlage: Een kosmische opdracht.

Recensie 
De overgangstijd van het Vissen- naar het Waterman-tijdperk is een belangrijk thema in dit boek. Hoog ontwikkelde lichtwezens zoeken door middel van channeling contact met de mens om hen te informeren over de veranderingen die dit met zich meebrengt op aarde en in de kosmos. Een omwenteling die overigens niet uniek is voor de aarde, maar al vele malen heeft plaatsgevonden in de historie van de planeet. Veelal ging dat gepaard met heftige reacties van de natuurelementen en zijn er ver ontwikkelde beschavingen vernietigd of opgehouden te bestaan. Er wordt een brug naar de oude, en verloren, continenten als Lemurie en Atlantis geslagen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan mysterieuze kwesties als de Bermuda Driehoek, karma en rituelen. De channeling is vormgegeven door een literaire weergave van sessies die vanaf 1986 zijn opgetekend en samengevat in dit boek. Het komt enigszins futuristisch over en de lezer zal zich terecht de vraag stellen of dit fictie of waarheid is. Met inhoudsopgave, korte biografie van het trance-medium en trefwoorden-register. Het is een herziene versie van 'Atlantis en ufo's', het eerste deel van een voorgenomen reeks.
– J.L. Meuleman

ISBN: 9789460150197

Karma, ziekte en de weg naar genezing (herziene uitgave)

Eindelijk is het zover, de heruitgave van dit boek is bijna klaar. Veel mensen hebben naar dit boek gevraagd, maar het oorspronkelijke boek was helaas uitverkocht.
Door de inzet van Truus Boer en Jikky de Brock is het boek opnieuw geredigeerd en zijn er hinderlijke herhalingen in de tekst over karma een heel stuk gereduceerd, en er is nieuwe actuele informatie toegevoegd. Wij zijn bijzonder blij met het resultaat en hopen dat dit boek in de toekomst veel lezers mag inspireren om gezonder te worden door een groot deel van hun karma op te lossen.

Over het ontstaan van dit boek
De informatie die door de jaren heen tijdens de trance-sessies werd doorgegeven, heeft uiteindelijk tot het samenstellen van verscheidene boeken geleid. Na ‘Atlantis’ en ‘De Grote Omwenteling naar de nieuwe tijd’ is nu het volgende deel voltooid, 'Karma, ziekte en de weg naar genezing’.
De totstandkoming van dit boek heeft nogal wat voeten in aarde gehad en daarom bestaat het voorwoord uit een korte geschiedenis over het ontstaan. Al in een vrij vroeg stadium - tijdens de ontwikkeling van het tweede boek - is een eerste redactieteam gevormd en was al snel duidelijk dat het thema 'ziekte en karma' zou worden. In 2004 was reeds een conceptversie gereed, maar door tragische omstandigheden (o.a. het overlijden van Ria Abeln) viel dit redactieteam
uit elkaar en kwam het werk stil te liggen.

Nu is het herziene boek binnenkort weer te bestellen (via bol.com).

Lanto 2 – De Grote Omwenteling naar de nieuwe tijd

Niemand kan nu nog zeggen dat de enorme veranderingen die gaande zijn in de politiek en het klimaat en die door de meesters van de Witte Broederschap zijn voorspeld, geen feit zijn. Echter, dit is slechts het begin van een lange reeks van steeds sneller toenemende gebeurtenissen, die uiteindelijk zal leiden tot vrede, wereldbroederschap en gelijkheid van alle mensen. Direct contact met onze gidsen, telepathie, healing en uittredingen zullen heel normaal zijn.

Het is zeker geen einde der tijden. Het is de transformatie voor een totaal nieuw begin. Alle oude energie die de aarde ooit heeft beheerst wil zich nu transformeren, zodat zij gereinigd het nieuwe tijdperk kan ingaan. Ook de mens die denkt hiermee niets van doen te hebben, heeft in een eerdere existentie meegewerkt aan het karma, zoals in de akasha is afgedrukt. Daarom zijn wij juist in deze tijd geïncarneerd.

Het is goed de mens er bewust van te maken om niet in angst te leven, maar in de positieve voorstelling te gaan staan van de wereld die komen gaat. U maakt hier deel van uit en kunt die positiviteit versterken door boven de emoties te staan.

ISBN: 9077247025 Hardcover

De Godsvonk – Wij zijn kosmische energie

Naast het fysieke lichaam heeft men ook energetische lichamen. Deze bestaan uit de ziel, de geest en de Godsvonk. Dit boek geeft inzicht in hoe het fysieke lichaam met de energetische lichamen verbonden is. Er wordt uitleg gegeven in wat de Goddelijke kracht precies inhoudt, waardoor men de mogelijkheid krijgt zijn ware Zelf te ontdekken. Daarnaast worden er inzichten gegeven in de werking van karma en dharma. Men leert hierdoor de zin van het leven kennen. Met behulp van deze spirituele kennis kan verlichting in ieders leven ontstaan. Men kan het menselijk bewustzijn in drie verschillende staten van Zijn indelen, namelijk het dagbewustzijn, het onderbewustzijn en het hoger bewustzijn. 

Deze hoogste vorm van Zijn is de Godsvonk. In dit hoger bewustzijn heeft men een directe verbinding met de geestelijke zijde en het kosmisch Licht. In deze staat van Zijn is men via de intuïtie verbonden met Akasha, waar alle kennis van alle tijden te vinden is. In deze staat is men alwetend. Naarmate men de intuïtieve verbinding naar haar of zijn Godsvonk ontwikkelt en deze sterker maakt, is men in staat om altijd uit deze onuitputtelijke bron te putten.

ISBN 978 90 828627 06 | NUR 728