Van de voorzitter

Na een turbulente zomer met een verhuizing en hartfalen ben ik weer de oude vertrouwde Daan, lekker uitgerust en opgeknapt, en verhuisd naar het lommerrijke Haren (Gn.). Ook qua locaties van de lezingen is wel een en ander veranderd intussen. Zoals u kunt lezen zijn de lezingen in Apeldoorn nu in Beekbergen, Amsterdam is nog niet weer opgestart maar dat gaat in het nieuwe jaar 2024 weer van start. Alle avonden beginnen nu om 19 uur i.p.v. 20 uur, en eindigen met sluitingsmeditatie op 22 uur, dit in verband met mijn reistijden, zodat ik voor middernacht weer thuis ben.

ESOTERISCH GENOOTSCHAP

Alle avonden van het Esoterisch Genootschap zijn zogenaamde verdiepingsavonden, dat wil zeggen avonden met meditatie en uitgebreide behandeling van een speciaal thema. 
De bijeenkomsten staan onder leiding van Daan Akkerman. Tijdens deze avonden worden oude kosmische wetmatigheden vanuit een ander perspectief bekeken. Door de meditatie ligt het accent op de groepsenergie, zodat ook anderen door uw kennis en uitstraling de kans krijgen zich te verdiepen in de esoterie. Daan zal vertellen over hetgeen de Meesters van het licht hebben gezegd in de talloze diep trance sessies die hij heeft gegeven. Natuurlijk is er na de pauze ook gelegenheid uw eigen ervaringen te delen of hierover vragen te stellen en Daan zal ook zeker ingaan op vragen over het thema. Het belooft een boeiende avond te worden met vooraf een auraen chakra meditatie. Daarna volgt de lezing en na de pauze, om ± 20.30 uur is er voldoende gelegenheid tot dialoog. Bij een aantal lezingen is onze boekentafel aanwezig met een uitgebreide selectie esoterische boeken voor verdere inspiratie. 

 • Aanvang: 19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur. 
 • Entree kost € 10,00 inclusief één welkomstconsumptie.

Over Daan Akkerman 

Er worden hem allerlei boodschappen doorgegeven door de Witte Broederschap, een groep Lichtwezens van Verrezen Meesters die hem hebben gekozen om hun boodschappen de wereld in te brengen door middel van behandelingen, lezingen en boeken die door hem geschreven worden. Hij vertelt over een boodschap die hij kreeg m.b.t. de Paus die zijn functie zou neerleggen voordat hij zou sterven. Dat was nog nooit gebeurd. Ja het is één keer gebeurd, in 1200, een Nederlandse paus die zijn ambt aan de wilgen heeft gehangen. 
De enige Nederlandse paus die er ooit geweest is. Dat was uniek. In de negentiger jaren vertelde de Witte Broederschap hem al dat Engeland uit de EU zou stappen, maar op dat moment zaten ze er nog niet eens in! Ze zouden eruit stappen omdat ze goede maatjes met Amerika wilden worden en dat hen dat veel beter paste en dat ze Europa gewoon lieten barsten. Het was heel mooi omschreven en het klopte allemaal. Hoe kunnen ze dat weten? Ook over de naaste toekomst, over het milieu, over energie, over gezondheidszorg, onderwijs. Ze hebben dingen voorspeld en die zitten er nu aan te komen. Dat betekent dat we straks dingen gaan zien die we nooit voor mogelijk hadden gehouden, waarvan we nooit gedacht hadden dat dat zou gaan gebeuren. 
De avond staat in het teken van de Meesters van het Licht maar ook van meditatie. 

LEZINGEN


(Februari: Ontwikkel de kracht in jezelf)
In deze lezing wordt uitgelegd dat alles wat we zijn energie is, de chakra’s, aura, de kracht van kleuren, woorden, gedachten, voeding.
Het is een inleiding in de cursus “Aura- Chakrahealing en Intuïtieve ontwikkeling” deze cursus wordt ook door Daan Akkerman gegeven, om je verder te kunnen ontwikkelen in je proces en hoe je er praktisch mee kunt werken.

Maart: Meditatie & Zielsreizen
In deze lezing wordt ingegaan op de zielsevolutie en zielsafspraken. In deze lezing wordt verklaard hoe men met het verleden, heden en toekomst in zielsreizen kan genezen van blokkades. Ook zal Daan middels een meditatie met de aanwezigen een zielsreis aanbieden, om in jezelf blokkades die dieper geworteld zijn te herkennen.

In deze lezing zal Daan Akkerman ingaan op dit thema maar vooral ook zijn eigen ervaringen als paragnost uit de doeken doen.

 

April: De kracht van het woord
In deze lezing gaat Daan in op de kracht van woorden, gedachten, projecties en wat het doet met jou en je omgeving. Dit kunnen we via het woord ook scheppingskracht noemen en Daan geeft informatie over hoe je dit ten positieve kunt gebruiken.

Het is een voortzetting op de lezing “What’s in a Worth” gebaseerd op de eeuwen oude Kabbala dat iedere letter en ieder woord een betekenis heeft even als numerologie ofwel dat het Alfa Beth in feite een numerologisch systeem is.

DATUMS EN LOCATIES 

Groningen (nieuw adres) 
Kantoor E.G. 
Hereplein 3
9711 GA Groningen 

 • 14 februari: ‘Ontwikkel de kracht in jezelf’
 • 13 maart: ‘Meditatie & Zielsreizen’

 • 10 april: ‘De kracht van het woord’

 

Leeuwarden 
Odd Fellowhuis 
Emmakade ZZ-48
8933 AT Leeuwarden 

 • 16 februari: ‘Ontwikkel de kracht in jezelf’
 • 15 maart: ‘Meditatie & Zielsreizen’

 • 19 april: ‘De kracht van het woord’

 

Apeldoorn (nieuw adres) 
Centrum Bronkracht 
Dorpstraat 86-A
7361 AX Beekbergen 

 • 28 februari: ‘Ontwikkel de kracht in jezelf’
 • 28 maart: ‘Meditatie & Zielsreizen’

 • 24 april: ‘De kracht van het woord’

NIEUWSBRIEF

Aanmelden nieuwsbrief: www.daanakkerman.nl/nieuwsbrief

ACTUEEL

Bekijk regelmatig onze website voor eventuele wijzigingen in data of locaties, zie www.esoterischgenootschap.nl.

Apeldoorn (nieuw adres)

 • Jo-choaching - www.jo-coaching.nl
 • 06 5310 4794
 • Dorpstraat 86-A
  7361 AX Beekbergen

Locatie Amsterdam

Locatie Leeuwarden

Locatie Groningen (nieuw adres)