Vragen en antwoorden

 

Trance-sessies
De meesters van het Witte Broederschap geven ons tijdens trance-sessies hun informatie door. Een van de aanwezigen stelt de vragen. Het medium Daan Akkerman (zie rechts) is tijdens de sessies in trance . Door middel van zijn stem worden de antwoorden doorgegeven.

Verslagen
Van iedere sessie wordt een verslag gemaakt. De vragen en antwoorden worden in Par Lanto, het tijdschrift van het Esoterisch Genootschap (EG), gepubliceerd. Tijdens esoterische en/of meditatie-bijeenkomsten worden deze sessie verslagen besproken.

Zelf bijwonen
Als donateur kunt u een trance sessie in Groningen bijwonen.
Opgave per e-mail: info@parlanto.nl
Per post: Esoterisch Genootschap
Hereplein 3, 9711 GA Groningen

Vragen stellen 
Heel graag worden uw vragen voor het Witte Broederschap ontvangen. Het vragenteam is blij met iedere vraag en zal de bruikbaarheid van de vragen beoordelen. Vragen die een groter geheel dienen hebben de voorkeur. Het team behoudt zich het recht voor om een vraag te herformuleren of eventueel als niet geschikt ter zijde te leggen.
Het is niet mogelijk om over uw vraag te corresponderen.
Per keer kunt u 1 of 2 vragen toesturen door onderstaande grijze blokken in te vullen (en op de blauwe knop te klikken). Uw inzending blijft strikt vertrouwelijk.